Om Drever.

Drever Management AB är grundades 2006 av Lotta Lautmann och arbetar främst med små och medelstora företag i Stor-Stockholms området.

Att ta in extern hjälp kan ofta underlätta för att se hur organisationen egentligen fungerar utifrån ett styrnings och ledningsperspektiv. Nya ögon ger ofta en mer objektiv bild över företagets status där upplevda problem kan visa sig vara symptom på bakomliggande svagheter. Det blir lättare att göra rätt saker på rätt sätt.

 

Drever Managements vision är att genom ärligt engagemang skapa insikt och delaktighet hos sina kunder, både när det gäller vikten av att arbeta både strategiskt och operativt samt att värdesätta energin, kompetensen och engagemanget hos medarbetarna.

 

Exempel på områden och tjänster som Drever Management arbetar med är att få målstyrning att bli en del av företagets vardag, öka effektiviteten i lednings-grupper med fokus på både operativa och strategiska frågeställningar samt att se över processer, rutiner och gränssnitt för att öka effektiviteten i en organisation.

 

Lotta Lautmann har 30 års erfarenhet av verksamhetsutveckling och har arbetat som ledare för stora projekt inom IT, försäljning och förändringsarbete i olika former i olika branscher. Lotta har haft ledande befattningar i samband med större organisations och verksamhetsförändringar och vid integrering av förvärvade och outsourcade verksamheter in i befintlig organisation.

 

 

 

 

Drever Management    Nockeby backe 23    167 76 Bromma    Email: lotta.lautmann@drevermgmt.se