.

Våra tjänster.

Drever Management arbetar med att hjälpa företag och organisationer att utveckla sitt sätt att leda, styra och utveckla sin verksamhet. Arbetet utförs i nära samarbete med ledningen. Arbetet drivs utifrån Drevers värdegrund:

 

•  Att visa respekt vara rak och ärlig för att skapa insikt om den verklighet som råder

•  Visa engagemang och delaktighet som skapar förståelse för helheten

•  Driva ett ledarskap med både affärsmässiga och mänskliga förtecken

 

Ledning/Styrning

 

•  Verksamhetsplanering/Affärsutveckling

•  Att få målstyrning att bli en del av företagets vardag

•  Att öka effektiviteten i ledningsgrupper med fokus på både operativa och      strategiska frågeställningar.

•  Att se över processer, rutiner och gränssnitt för att öka effektiviteten i organisationen

•  Förändringsledning

•  Processledning

 

Ledarskap

 

•  Ledningsgruppens arbete

•  Att vara ledare i förändring

•  Att bygga team

•  Affärsmässig Coaching - Rådgivning för ledare

 

Verksamhetsdiagnos

 

Verksamhetsdiagnosen visar hur organisationen ser på företaget ur perspektiven: medarbetare, ledarskap, ekonomi och utveckling, detta ger ledningen en förståelse och en gemensam bild kring nuläget i företaget och en plattform att agera och planera utifrån. Diagnosen tas fram med hjälp av ett antal djupintervjuer med ledningen och ett antal nyckelpersoner på olika nivåer i företaget

 

 

Målstyrningsdiagnos

 

Målstyrningsdiagnosen tar fram en bild över hur utvecklad förtagets målstyrning är ur 8 olika perspektiv. Resultatet ger en tydlig helhetsbild över hur effektivt organisationen idag arbetar med och når sina mål. Diagnosen skapar en gemensam bild över nuläget och ger förslag till vilka steg som behövs för att förbättra måluppfyllelsen.

 

 

 

 

Drever Management    Nockeby backe 23    167 76 Bromma    Email: lotta.lautmann@drevermgmt.se